Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet - En Fællesskabsstrategi for kviksølv {SEC(2005) 101}