TITJUR Domstolens Dom (plenum) af 11. juli 2006. # Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Édith Cresson. # Artikel 213, stk. 2, EF - artikel 126, stk. 2, EA - tilsidesættelse af de forpligtelser, der følger af hvervet som medlem af Kommissionen - fortabelse af retten til pension. # Sag C-432/04. Kommissionen mod Cresson