Oikaisu komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2020/1201, annettu 14 päivänä elokuuta 2020, toimenpiteistä Xylella fastidiosa (Wells et al.) -organismin unioniin kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseksi (Euroopan unionin virallinen lehti L 269, 17. elokuuta 2020)