Berigtigelse til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1201 af 14. august 2020 om foranstaltninger mod indslæbning og spredning i Unionen af Xylella fastidiosa (Wells et al.) (Den Europæiske Unions Tidende L 269 af 17. august 2020)