2005/313/: EFTA-Tilsynsmyndighedens beslutning nr. 313/05/KOL af 7. december 2005 om tooghalvtredsindstyvende ændring af de proceduremæssige og materielle regler for statsstøtte