2005/862/EF: Kommissionens beslutning af 30. november 2005 om ændring af beslutning 2005/759/EF og 2005/760/EF for så vidt angår foranstaltninger til bekæmpelse af aviær influenza hos andre fugle end fjerkræ (meddelt under nummer K(2005) 4663) (EØS-relevant tekst)