Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.3706 — ÖVAG/Investkredit) — Det overvejes at behandle denne sag i henhold til den forenklede procedureEØS-relevant tekst