Regulamentul (CE) nr. 807/2008 al Comisiei din 12 august 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1913/2006 de stabilire a normelor de aplicare a sistemului agromonetar al euro în sectorul agricol, în ceea ce privește faptele generatoare din sectorul vitivinicol