Kommissionens forordning (EF) nr. 807/2008 af 12. august 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1913/2006 om gennemførelsesbestemmelser for den agromonetære ordning for euroen i landbrugssektoren for så vidt angår de udløsende begivenheder i vinsektoren