Berigtigelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 718/2005 af 12. maj 2005 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2368/2002 om gennemførelse af Kimberley-processens certificeringsordning for international handel med uslebne diamanter (Denne tekst annullerer og erstatter teksten offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende L 121 af 13. maj 2005, s. 64)