Skriftlig forespørgsel E-1488/06 af Jillian Evans (Verts/ALE) til Kommissionen. Uanmodede telefonopkald