Verdoliva TITJUR Forslag til afgørelse fra generaladvokat Kokott fremsat den 24. november 2005. # Gaetano Verdoliva mod J. M. Van der Hoeven BV, Banco di Sardegna og San Paolo IMI SpA. # Anmodning om præjudiciel afgørelse: Corte d'appello di Cagliari - Italien. # Bruxelles-konventionen - afgørelse, der tillader fuldbyrdelse af en retsafgørelse, der er truffet i en anden kontraherende stat - manglende eller ikke-forskriftsmæssig forkyndelse - afgørelse, der er kommet til kendskab - søgsmålsfrist. # Sag C-3/05.