Kommissionens beslutning af 6. september 2004 om betingelserne for import af tyresæd (meddelt under nummer K(2004) 3364) (EØS-relevant tekst) (2004/639/EF)