Oversigt over fællesskabsbeslutninger om tilladelse til markedsføring af lægemidler fra 15. marts 2004 til 15. april 2004(Offentliggørelse i medfør af artikel 12 eller artikel 34 i Rådets forordning (EØF) nr. 2309/93 )