Euroopan parlamentin päätöslauselma 11. kesäkuuta 2013 oikeussuojan saatavuuden parantamisesta: oikeusavun antamisesta rajat ylittävissä siviili- ja kauppaoikeuden alan riita-asioissa (2012/2101(INI))