Skriftlig forespørgsel E-5026/05 af Rebecca Harms (Verts/ALE) til Kommissionen. Erstatningspligt ved strømafbrydelser