Skriftlig forespørgsel E-1492/06 af Mary McDonald (GUE/NGL) til Kommissionen. Biobrændsel