Afgørelse nr. 1/2019 truffet af Udvalget for Handel og Udvikling, der er nedsat ved den økonomiske partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og SADC-ØPA-landene på den anden side af 18. februar 2019 om opstillingen af en liste over voldgiftsmænd [2019/391]