Sag C-298/06: Sag anlagt den 4. juli 2006 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Hellenske Republik