Skriftlig forespørgsel E-3441/05 af Elly de Groen-Kouwenhoven (Verts/ALE) til Kommissionen. Ulovlig fældning af træer i Bulgarien