Udtalelse afgivet af Det Rådgivende Udvalg for Kartel- og Monopolspørgsmål på dets 411. møde den 3. juli 2006 om et beslutningsudkast i sag COMP/C-3/37.792 — Microsoft