/* */

Udtalelse afgivet af Det Rådgivende Udvalg for Kartel- og Monopolspørgsmål på dets 419. møde den 27. november 2006 om et beslutningsudkast i sag COMP/F/38.638 — BR/ESBR