Kommissionens arbetsprogram för 2013 Europaparlamentets resolution av den 11 september 2012 om kommissionens arbetsprogram för 2013 (2012/2688(RSP))