Skriftlig forespørgsel P-1310/05 af José Salafranca Sánchez-Neyra (PPE-DE) til Kommissionen. Støtte fra EU til processen for styrkelse af institutionerne og retsstaten i tredjelande