Kommissionens forordning (EF) nr. 766/2006 af 19. maj 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager