Informace o webovém archívu orgánů Evropské unie

Obsah

 1. Proč archivujeme internetové stránky?
 2. Kdo může archiv používat?
 3. Co archivujeme?
 4. Jak to funguje?
 5. Pokyny pro správce internetových stránek
 6. Politika odstraňování
 7. Právní informace
 8. Další informace

Odkazy na webový archiv EU nejsou v současné době stabilní.
Pracujeme na řešení a za vzniklé nepříjemnosti se omlouváme.
Pokud hledáte archivovaný obsah, obraťte se na tým EU pro uchovávání stránek: op-web-preservation@publications.europa.eu

1. Proč archivujeme internetové stránky?

Stále více informací z EU je k dispozici pouze na internetu. Internetový obsah má však často krátkou dobu životnosti a internetové technologie se rychle vyvíjejí. Existuje tedy riziko, že se tyto informace ztratí, např. když se internetové stránky podstatně změní nebo jsou umístěny offline.

Z tohoto důvodu jsme od roku 2013 vytvořili webový archiv pro orgány, instituce, agentury a další subjekty EU (dále jen „instituce EU“).

Tento archiv odráží obsah a podobu internetových stránek v daném okamžiku. Díky němu jsou informace, které instituce poskytly na svých internetových stránkách dostupné, i když původní stránky nebo jedna ze stránek úplně nebo částečně zmizela.

2. Kdo může archiv používat?

Archiv je otevřený a dostupný online. Každý, kdo má připojení k internetu, do něj může nahlížet a využívat jej.

3. Co archivujeme?

Internetové stránky institucí EU. Většina z nich se nachází na doméně a subdoméně europa.eu a pravidelně se archivují.

Na žádost příslušného orgánu EU lze provést ad hoc crawling internetových stránek, které budou umístěny offline nebo se budou podstatně měnit. Můžeme například archivovat stránky vytvořené pro určité akce.

V současné době nearchivujeme:

 • odkazy na externí internetové stránky. Pokud archivované stránky obsahují odkazy na externí internetové stránky, budete přesměrováni na funkční internetovou stránku. Např. pokud se objeví odkaz na internetové stránky Organizace spojených národů (https://www.un.org/) na archivované verzi internetových stránek Europolu, budete přesměrováni na aktuální funkční verzi stránek OSN
 • dynamický obsah
 • sociální média
 • databáze – nebude tedy fungovat vyhledávání ani odkazy vycházející z jejich zadání

4. Jak to funguje?

Internetové stránky se archivují čtyřikrát ročně za pomoci webcrawleru. Tento prohledávací bot navštěvuje a prozkoumává vybrané internetové stránky prostřednictvím hypertextových odkazů – tak jako by to dělal běžný uživatel – a kopíruje stránky a soubory, na něž narazí.

Uživatelé mohou procházet archivované stránky, jako by se jednalo o aktuální funkční internetové stránky. Archivace pomocí crawleru s sebou nicméně nese určitá technická omezení, v jejichž důsledku některé prvky pravděpodobně nebudou fungovat:

 • vyhledávací funkce instalované do původních internetových stránek
 • obsah přístupný pouze přihlášeným uživatelům
 • některé navigační prvky, např. rozbalovací nabídky, zatrhávací políčka a některé mapy
 • flashové animace a hry, streamovaná média a vestavěná sociální média
 • komplexní JavaScript
 • funkce POST

5. Pokyny pro správce internetových stránek

Příprava internetových stránek k archivaci

 1. V zájmu optimalizace kvality archivovaných verzí vašich internetových stránek je třeba držet se těchto osvědčených postupů: vytvářet a udržovat internetové stránky, které je možné uchovávat – to je důležité zejména pro vaši úvodní stránku, právě přes ni totiž na vaše stránky crawler vstupuje.
 2. Další informace naleznete v pokynech pro poskytovatele informací.
 3. Obsah, který dlouhodobě nemá být zachován (a být dostupný), odstraňte (z důvodů, jako jsou autorská práva a další práva duševního vlastnictví, důvěrnost, soukromí, ochrana údajů atd.),
 4. Nelze-li tento obsah před archivací odstranit, předejděte tomu, aby tento obsah zpracoval crawler, pomocí souborů robot.txt.

6. Politika odstraňování

V oprávněných případech lze požadovat , aby k určitým stránkám ve webovém archivu neměla veřejnost přístup.

Obsah lze odstranit na základě řádně odůvodněné žádosti. Podání žádosti můžete iniciovat na adrese: op-web-preservation@publications.europa.eu.

Odstranění bude zváženo, pouze pokud půjde o jeden z níže uvedených případů

 • stránky s jedním z těchto typů obsahu:
  • osobní nebo citlivé osobní informace ve smyslu nařízení (EU) 2018/1725 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie
  • materiál chráněný autorským právem, ke kterému nezbytná práva nejsou k dispozici
  • hanlivé nebo obscénní materiály nebo zprávy
 • obsah stránky může vlastníkovi internetových stránek způsobit závažné a reálné administrativní potíže
 • stránka byla zveřejněna v dobré víře, ale okolnosti tohoto zveřejnění se změnily a nyní se považuje za vhodné ji odstranit
 • stránka byla zveřejněna omylem a její odstranění je považováno za nezbytné k nápravě této chyby

7. Právní informace

7.1. Autorské právo

© Evropská unie, 2019

Archivaci internetových stránek Evropské unie zajišťuje Úřad pro publikace. Na většinu archivovaného obsahu internetových stránek dostupného v databázi EU (EUWA) se vztahuje autorské právo EU (nebo orgánů, institucí, agentur či dalších subjektů EU). Odpovědnost za vlastnictví internetových stránek v EUWA a autorská práva k nim mají vlastníci internetových stránek.

Není-li uvedeno jinak, je povoleno materiál získaný od EUWA volně reprodukovat. Tyto obecné zásady mohou být upřesněny podmínkami uvedenými v konkrétním upozornění o ochraně autorských práv. Netýká se fotografií, videí, hudebních děl nebo jiných materiálů, na něž se vztahují práva duševního vlastnictví třetích stran (mimo EU). V takových případech je nutné žádat o povolení k použití materiálu přímo držitele autorských práv. Úřad pro publikace neručí za to, že veškerý obsah třetí stran je náležitě označen.

Z výše uvedeného povolení jsou také vyňata veškerá loga a ochranné známky.

Veškeré dotazy týkající se výše uvedeného je třeba zaslat e-mailem na adresu OP-COPYRIGHT@publications.europa.eu

7.2. Prohlášení o ochraně soukromí

8. Podrobnější informace

Obraťte se na tým pro archivaci internetových stránek: op-web-preservation@publications.europa.eu