Pro studenty a učitele

Informace o stipendiích, mobilitě a výměnných programech určené pro učitele a studenty všech vzdělávacích stupňů. Je zde rovněž uveden přehled materiálů, které lze využít na základních, středních či vysokých školách při výuce problematiky EU a výchově k evropanství.

Můžete též využít stránky Evropa pro školy: https://europa.eu/learning-corner/home_cs

Podrobnosti o provedeném vyhledávání