a school of fish

Námořní záležitosti a rybolov

Posláním Generálního ředitelství pro námořní záležitosti a rybolov je pomáhat rozvoji ekonomického potenciálu moří a oceánů a zajistit udržitelný způsob rybolovu přinášející spolehlivé a stabilní dodávky mořských produktů, zdraví mořského ekosystému a prosperitu pobřežních komunit – to vše v zájmu dnešní generace Evropanů i generací budoucích.

Proto se musí ke všem námořním politikám přistupovat integrovaným způsobem s cílem pomoci rozvoji tzv. modré ekonomiky. Za tím účelem vytváříme, rozvíjíme a zavádíme společnou rybářskou politiku, která je základním rámcem pro naši činnost zaměřenou na udržitelné využívání rybolovných zdrojů.

The content of this web element cannot be displayed at the moment. Please retry later.