This page shows the 10 priorities like cogs

Deset priorit pro Evropu

Evropská unie čelí bezprecedentním výzvám, počínaje vysokou nezaměstnaností a pomalým hospodářským růstem, přes hospodářskou nejistotu a velký nedostatek investic až po migrační tlaky, environmentální a bezpečnostní výzvy a nestabilní situaci ve svém sousedství. S cílem řešit tyto problémy identifikovala Komise Jeana-Clauda Junckera 10 klíčových priorit, které tvoří hlavní náplň práce orgánů EU. Níže uvedené publikace vysvětluje činnost EU v prioritních oblastech politiky, informují o tom, proč se EU v daných situacích angažuje, a představují dosažené výsledky.

The content of this web element cannot be displayed at the moment. Please retry later.