Úřad pro publikace Evropské unie

Úřad pro publikace Evropské unie (neboli Úřad pro publikace), jenž sídlí v Lucemburku, je interinstitucionální úřad, jehož úkolem je zajišťovat vydávání publikací orgánů a institucí Evropské unie (rozhodnutí 2009/496/ES, Euratom). Mezi jeho hlavní činnosti patří produkce a šíření právních a všeobecných publikací v celé řadě tištěných a elektronických forem, správa řady internetových stránek, které poskytují občanům EU, veřejným subjektům a podnikům internetový přístup k oficiálním informacím a údajům z EU, včetně stránek EUR-Lex, Portálu veřejně přístupných dat EU, stránek Publikace EU, TED (Tenders Electronic Daily), CORDIS. Dále zajišťuje dlouhodobé uchovávání obsahu, který produkují orgány, instituce a další subjekty EU.