Reuse - O Úřadu pro publikace

Dockbar

Help - Reuse

Můžu informace z těchto internetových stránek dále použít?

Podle obecných zásad politiky Evropské komise pro opakované použití materiálů mohou občané a společnosti opakovaně používat její materiály zdarma, a to i ke komerčním účelům, aniž by musely žádat o povolení. Dokumenty lze reprodukovat, upravovat, překládat atd.

Je nicméně potřeba splnit některé podmínky, jako je povinnost uvést zdroj, nezkreslit původní význam a vyloučit odpovědnost Komise za jakékoli následky, které z opakovaného použití plynou.

Existují také některé výjimky z tohoto obecného pravidla politiky pro opakovaného použití (například pokud jde o logo a software). Upozorňujeme rovněž, že Komise není držitelem autorských práv ke všem materiálům, které jsou na tomto portálu k dispozici. Proto je důležité zkontrolovat upozornění o ochraně autorských práv u publikací nebo údajů, které máte v úmyslu použít.

V některých případech je držitelem autorských práv k některým fotografiím, zvukovým záznamům atd. v publikaci třetí strana, takže tyto prvky nelze použít bez zvláštního povolení.

Právní předpisy EU se považují za veřejné. Nevztahují se na ně práva o duševním vlastnictví a lze je používat bez omezení. Vztahuje se na ně pouze povinnost uvést zdroj (podobné podmínky se uplatňují při používání stránek TED, Tenders Electronic Daily). Politika opakovaného použití politiky je popsána v rozhodnutí Komise 2011/833/EU o opakovaném použití dokumentů Komise. Cílem je podpořit nové hospodářské činnosti, podporovat širší využívání a šíření informací o EU a tímto způsobem podpořit otevřenost a transparentnost orgánů a institucí EU a předcházet vzniku zbytečných administrativních překážek pro uživatele. Opakované použití pomáhá vytvářet pracovní místa a obecně je prospěšná evropské ekonomice. Na základě veřejně přístupných údajů a opakovaně použitelných publikací lze například vytvořit inovativní online služby..

Podrobnosti týkající se opakovaného použití materiálů EU naleznete v informacích o Autorské právo.