Řídící výbor

Úřad řídí ředitel podle strategických směrů, jež stanoví řídící výbor (Rozhodnutí 2009/496/ES, Euratom).

Parlament

Držitel Klaus WELLE / Giancarlo VILELLA
Náhradník Walter Petrucci / Virpi Koykka / Andrea Bartolini
 

Rada

Držitel Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN
Náhradník Reijo Kemppinen / Paul Reiderman / Inga Rosinska / Sally Bliss
 

Komise

Držitel Pascal LEARDINI
Náhradník Aleksandra Kulas
 

Soudní Dvůr

(Předsednictví Řídící výbor: Soudní Dvůr)
Držitel Alfredo CALOT ESCOBAR
Náhradník Marc Schauss
 

Účetní Dvůr

Držitel Eduardo RUIZ GARCÍA
Náhradník Christine Stark / Bettina Milewski
 

Evropský Hospodářský a Sociální Výbor

Držitel Gianluca BRUNETTI
Náhradník Eléonora Di Nicolantonio
 

Výbor Regionů

Držitel Petr BLIZKOVSKY
Náhradník Pedro Cervilla / Ian Barber / Achim Ladwig
 

Evropska Centralni Banka (pozorovatel)

Držitel Valérie SAINTOT
Náhradník Charles Hagon / Eglantine Devaux / Anna Heckler