Úřad pro publikace Evropské unie (Portál OP)

Právní upozornění

Na informace na těchto stránkách se vztahují prohlášení o vyloučení právní odpovědnosti, upozornění o ochraně autorských práv a zásady ochrany osobních údajů.

Prohlášení o vyloučení právní odpovědnosti

Tyto internetové stránky spravuje Úřad pro publikace, aby zajistil veřejnosti přístup k informacím o právu Evropské unie, publikacích EU a jejích politikách obecně. Naším cílem je poskytovat přesné, aktualizované a informace. Budeme-li upozorněni na chyby, pokusíme se je opravit.

Úřad pro publikace však vylučuje jakoukoli odpovědnost související s informacemi na těchto internetových stránkách.

Tyto informace:

  • jsou obecného charakteru a nezohledňují situaci konkrétních osob či subjektů • nejsou nezbytně vyčerpávající, úplné, přesné či aktualizované
  • někdy odkazují na externí internetové stránky, na jejichž obsah nemá Úřad pro publikace žádný vliv a za které nepřebírá žádnou odpovědnost
  • nelze je považovat za odbornou či právní radu (potřebujete-li specifické poradenství, měli byste se vždy obrátit na kvalifikovaného odborníka).

Upozorňujeme, že nelze zaručit, že dokument dostupný online přesně odpovídá oficiálně přijatému textu. Za autentické znění právních předpisů Evropské unie s právními účinky se považuje pouze znění zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie (v jeho tištěném vydání a od 1. července 2013 i v elektronické podobě, která je k dispozici na nternetových stránkách EUR-Lex).

Snažíme se vyvarovat situací, kdy jsou informace na této stránce v důsledku technických chyb nedostupné. Některé údaje či informace na naší stránce však mohly být vytvořeny nebo strukturovány do souborů nebo formátů, které nejsou bezchybné. My proto nemůžeme zaručit, že naše služby nebudou v důsledku těchto problémů přerušeny či jinak ovlivněny. Úřad pro publikace vylučuje jakoukoli odpovědnost za problémy, jež by mohly vzniknout v důsledku používání této stránky nebo externích stránek, na které se zde odkazuje.

Záměrem tohoto prohlášení není omezit odpovědnost Úřadu pro publikace v případě porušení předpisů stanovených platnými vnitrostátními právními řády ani vyloučit jeho odpovědnost v záležitostech, ve kterých ji podle tohoto práva vyloučit nelze.