Pracovní příležitosti - O Úřadu pro publikace

Dockbar

Who we are - EU careers

Pracovní příležitosti

Evropský úřad pro výběr personálu (EPSO) je hlavním kontaktním místem pro všechny, kdo mají zájem pracovat pro orgány a instituce EU. EPSO pořádá otevřená výběrová řízení na pozice pracovníků se smlouvou na dobu neurčitou nebo na dobu určitou. Kromě stálých zaměstnanců zaměstnává EU také smluvní a dočasné zaměstnance. Unie rovněž nabízí stáže a udržuje databáze odborníků v různých oborech. Na stránkách úřadu EPSO najdete veškeré potřebné informace o výběrových řízeních a tipy, jak se na ně připravit.