Písemný dotaz E-1264/05 Erik Meijer (GUE/NGL) Radě. Vyjádření společného stanoviska k softwarovým patentům ze dne 7. 3. 2005