Písemný dotaz E-010631/10 Romana Jordan-Cizelj (PPE) Komisi. Slovinská národnostní menšina v Itálii