Písemný dotaz E-3701/05 Elly de Groen-Kouwenhoven (Verts/ALE) Komisi. Finanční prostředky na lepší vzdělávání Romů v Rumunsku v roce 2006