Pirmās Instances Tiesas spriedums 2004. gada 10. jūnijā lietā T-275/01 Mercedes Alvarez Moreno pret Eiropas Parlamentu (Ierēdņi — Palīgdarbinieki — Konferences tulks — Statūtu 74. pants — Darba attiecību beigas)