Písemný dotaz E-1608/06 Frederika Brepoels (PPE-DE) Komisi. Hospodářský význam cestovního ruchu v Evropě