Věc T-360/06: Žaloba podaná dne 5. prosince 2006 – Heijmans v. Komise