Věc C-262/06: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesverwaltungsgericht (Německo) dne 15. června 2006 – Deutsche Telekom AG v. Spolková republika Německo