Věc T-218/02: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 29. září 2005 – Napoli Buzzanca v. Komise („Úředníci — Místo ředitele — Postup obsazování volných pracovních míst — Rozhodnutí o odmítnutí kandidatury — Odůvodnění“)