Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 3. února 2005 ve věci T-137/03, Ornella Mancini proti Komisi Evropských společenství (Úředníci — Místo lékaře — konzultanta — Změna oznámení o volném místě — Překročení pravomoci — Složení výběrové komise — Srovnávací přezkum zásluh — Zjevně nesprávné posouzení — Rovné zacházení s muži a ženami — Žaloba na náhradu škody)