Věc C-463/05: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 6. června 2006 – Komise Evropských společenství v. Nizozemské království