SPRAWOZDANIE KOMISJI Sprawozdanie z przeprowadzonej przez Komisję oceny funkcjonowania rozporządzenia (UE) nr 461/2010 w sprawie wyłączeń grupowych w sektorze pojazdów silnikowych