Písemný dotaz P-1826/04 pokládá: Emma Bonino (ALDE) Komisi. Porušení právní státnosti a zásad demokracie v Kambodži