Produkty č. 2/2006 13. prosince 2006 Rozhodnutí výboru zřízeného Dohodou mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o vzájemném uznávání posuzování shody č. 2/2006 ze dne 15. prosince 2006 , které se týká zařazení subjektu posuzování shody do seznamu v odvětvové kapitole o osobních ochranných prostředcích