Oprava usnesení Evropského parlamentu (EU) 2018/1368 ze dne 18. dubna 2018 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro chemické látky na rozpočtový rok 2016 (Úř. věst. L 248, 3.10.2018)