Věc T-49/04: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 12. července 2006 – Hassan v. Rada a Komise ( Společná zahraniční a bezpečnostní politika — Omezující opatření namířená proti osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem — Zmrazení prostředků — Základní práva — Ius cogens — Soudní přezkum — Žaloba na neplatnost a na náhradu škody )