Sdělení Komise v rámci zavádění směrnice Komise 95/13/ES (Text s významem pro EHP)